Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Λίγα λόγια για το έργο

   Το έργο eTwinning "Tell me a story: Myths and traditional tales from all over Europe" (Πες μου μια ιστορία: Μύθοι και παραδοσιακά παραμύθια απ' όλη την Ευρώπη) υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και διήρκησε συνολικά 7 μήνες. Τα σχολεία που συμμετείχαν για την υλοποίηση αυτού του έργου ήταν συνολικά εφτά, δύο Νηπιαγωγεία και πέντε Δημοτικά σχολεία, από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες. Το 1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλλιανών και το 3ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καρύστου από την Ελλάδα, το ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, το Queen Eleanor Primary School-Northampton από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Gradinita Raza de Soare-Sacele από την Ρουμανία, το Çamyuva İlkokulu-Uşak/Merkez και το Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu-Ankara από την Τουρκία. 
    Η ηλεκτρονική πλατφόρμα eTwinning φιλοξενεί προγράμματα συνεργασίας σχολείων της Ευρώπης. Μέσω αυτής γίνονται ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις μεταξύ σχολείων. Τα αποτελέσματα των συνεργασιών αυτών αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Twinspace, όπου διεξάγεται και η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των σχολείων.
   Κύριος σκοπός του έργου ήταν η διαπολιτισμική προσέγγιση και γνωριμία με άλλους eTwinners, η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στο δικό τους πολιτισμό, καθώς και στον πολιτισμό άλλων λαών, εφορμώντας από το κοινό θέμα τους μύθους και με κοινή γλώσσα επικοινωνίας την αγγλική. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να εκφραστούν δημιουργικά με μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για μάθηση. 
   Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι η γλώσσα επικοινωνίας με τα άλλα σχολεία ήταν τα αγγλικά, γλώσσα που δεν κατείχαν τα παιδιά. Σε πολλές από τις εργασίες μας θα δείτε ότι χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Είναι σημαντικό εδώ να σημειωθεί ότι τα παιδιά είναι αυτά που δημιουργούν την εκάστοτε εργασία στα ελληνικά και η εκπαιδευτικός απλά μεταφράζει στα αγγλικά ή το αντίστροφο.  
  Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, στο 1/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Καλλιανών, φοιτούσαν 6 μαθητές:2 Α' τάξης, 2 Γ΄τάξης, 1 Ε' τάξης και 1 Στ' τάξης. Σ' αυτό το ιστολόγιο μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε. Για την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο των παιδιών δόθηκε η απαραίτητη γονική άδεια.